Tekijä: marjoheikkinen

Työ muuttuu – muuttuuko työnohjaus?

”Työnohjausta käytettiin valituskanavana, eniten puhuttiin siitä, miten meillä on huonot resurssit.” ”Olisin odottanut työnohjauksen tuottavan kehittämisideoita työhön.” ”Työnohjaus oli pelkkää puhumista, se ei tuottanut mitään uutta.” Miksi työnohjauksesta ajatellaan tällä tavalla? Miksi se ei pysty vastaamaan tilaajan tai ohjattavien odotuksiin ja tarpeeseen? Työnohjaus ei aina onnistu tavoitteessaan. Joskus se saattaa jopa ylläpitää ongelmissa pyöriskelyä ja…

Innostusta ja vaikuttavuutta kehityskeskusteluihin

Miten saada työntekijät ja esimies innostumaan kehityskeskusteluista?Miten työntekijöiden kiinnostus ja työn tarjoamat haasteet ja tavoitteet saadaan kohtaamaan? Vaikuttavat kehityskeskustelut syntyvät oppivasta ja kehittävästä vuoropuhelusta, jossa työntekijöiden ja tiimin tilannetta tarkastellaan rinnakkain.